Historie školy

Snad žádná země na světě se nemůže pochlubit tak dlouhou a hlavně nepřerušov​anou tradicí sklářství, jako právě české země.

Vesnice Bor (Haida) byla založena mezi lety 1692 až 1705. V roce 1757 byl Bor povýšen na město. Od prvních let vzniku města Nový Bor to bylo právě sklářství, jež ovlivňovalo jeho vývoj. Vzdělávání sklářů na Novoborsku bezprostředně souviselo s rozvojem sklářských řemesel na severu Čech.V roce 1763 v Haidě (dnešním Novém Boru) byla založena piaristická škola, kde se vzdělávaly děti sklářských výrobců a obchodníků se sklem z města a okolí. Škola byla zřízena na základě přání živnostníků z Nového Boru, jež si přáli mít ve městě školu kreslení a modelování pro učedníky, tovaryše a mistry sklářského řemesla. Od počátku se zde věnovala mimořádná pozornost kresbě, malbě a modelování, jež tvoří základní předpoklad pro dobré zvládnutí sklářského umění. Ale to stále nestačilo.

Mezitím městské zastupitelstvo žádalo ministerstvo obchodu ve Vídni o zřízení školy pro sklářské učedníky, tovaryše a mistry. Bylo jim vyhověno a v roce 1870 byla otevřena škola pro kreslení a modelování. V roce 1882 byla přejmenována na Odbornou školu pro sklářský průmysl. V současné době škola nabízí klasické i moderní techniky zpracování skla – malování, rytí, broušení, umělecké sklenářství, hutní tvarování, fusing a lehání skla.Novoborská sklářská škola je velmi důležitým článkem ve stále se zužujícím systému odborného sklářského školství a usiluje o zachování sklářské tradice, která české země po celém světě vždy velice úspěšně reprezentovala.

Nová kapitola historie dnes už jediné střední školy v Novém Boru se začala psát 1. 9. 2008, kdy byla v Novém Boru v budově sídla školy ve Wolkerově ulici po téměř čtyřicetileté odmlce zahájena výuka vzdělávacího oboru všeobecné Gymnázium. Od školního roku 2011/2012 škola nabízí nové obory Design interiéru a Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace - idatabaze.czVyšší odborné školy, VOŠ - idatabaze.cz


Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola
Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

email: info@glassschool.cz
web: www.glassschool.cz

Původní web | Stravování