Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola v Novém Boru

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola v Novém Boru je jedinečná vzdělávací instituce s celorepublikovou působností a dlouholetou tradicí, která nabízí kompletní vzdělávání od učebních oborů až po vyšší odbornou školu v rámci jedné školy. Od roku 2008 nabízí, kromě nabídky sklářských oborů také studium všeobecného Gymnázia a ve školním roce 2011/2012 byly otevřeny další nové obory Design interiéru a Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Virtuální prohlídka školy

Absolventi sklářské školy díky svému širšímu výtvarnému zaměření a obecnému rozhledu získávají uplatnění nejen ve sklářských oborech, ale především v malých sklářských firmách, sklářských ateliérech a reklamních agenturách. Výrazné procento absolventů maturitních oborů dále studuje na různých typech vyšších a vysokých škol. Podobná situace je i u absolventů Vyšší odborné školy. Mnozí z nich pokračují ve studiu na vysoké škole. Jsme školou otevřenou, moderní, s dlouholetou tradicí.

Zázemí školy​

Budova školy, Wolkerova ulice

Jsou zde umístěny kmenové učebny Gymnázia a oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiky, odborná učebna pro výuku informačních a komunikačních technologií, učebna pro modelování, odborné knihovny, učebny pro výtvarnou výchovu, pracovní praktikum, hudebny, laboratoř, učebny pro výuku jazyků a tělocvična s posilovnou. V celé budově je možné připojení k internetu pomocí WI-FI. Při výuce odborných předmětů je využíváno audiovizuálních učeben s velkoplošnou projekcí a interaktivní tabule. Pro přednášky je k dispozici sál s kapacitou 50 míst, vybavený rovněž audiovizuální technikou a počítačem připojeným k internetu.

Budova školy, Revoluční ulice

Komplex budov v Revoluční ulici slouží vzdělávání žáků uměleckých oborů, tedy všech stupňů sklářského vzdělávání a maturitního oboru Design interiéru, zaměřeného na tvorbu a konstrukci nábytku a interiérových prvků. Tomu odpovídá i vybavení komplexu. V roce 2010 byly zkolaudovány nové podkrovní ateliéry pro výuku kresby a navrhování, které využívají hlavně studenti VOŠ. Dokumentaci studentských prací studenti provádějí ve fotoateliéru, který je vybaven na profesionální úrovni. Pro klasickou fotografii je k dispozici vybavená fotokomora.Praktická pracoviště v Revoluční ulici jsou velmi dobře vybavená. K dispozici jsou malířské dílny, dílny pro vybrušování skla, brusičská dílna s horizontálními brusy a rytecké dílny. K dispozici je dílna na výrobu vitráží, ke které náleží dílna lehaného a spékaného skla.Součástí komplexu budov v Revoluční ulici je sklářská školní huť. Současná kapacita hutě umožňuje tavit několik druhů skloviny a využívat veškeré druhy tvarovacích technik. U školní hutě je rovněž dílna na výrobu sklářských forem. Pro praktická cvičení, realizaci návrhů a vzorování žáků studentů je k dispozici kompletní výrobní technologie. Školní huť je jedním z nejmodernějších a nejlépe vybavených pracovišť tohoto druhu v regionu. V posledních dvou letech byly vybudovány nové dílny pro obor Design interiéru.

Domov mládeže, Nemocniční ulice

Budovy domova mládeže a tělocvičny v Nemocniční ulici jsou po částečné rekonstrukci. Součástí Domova mládeže je školní jídelna, posilovna a studovna s PC připojeným na internet. V celé budově je možné se připojit k internetu pomocí WI-FI. Dále je zde možnost ubytování na pokojích hotelového typu a VIP pokojích.

Knihovna

Studenti a učitelé mají k dispozici knihovnu, která je rozdělená na tři součásti. Beletristická část knihovny nabízí 530 výtisků prózy a poezie. Odborná část zaměřená na výtvarné umění obsahuje 360 publikací zaměřených na design a výtvarné umění. Technická část knihovny obsahuje 820 svazků odborných publikací zaměřených na přírodní vědy a na výrobu a zpracování silikátů. Jednotlivé součásti knihovny se nacházejí v obou součástech školy a v domově mládeže.

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace - idatabaze.czVyšší odborné školy, VOŠ - idatabaze.cz


Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola
Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

email: info@glassschool.cz
web: www.glassschool.cz

Původní web | Stravování