O ŠKOLE

HISTORIE ŠKOLY

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

26.04.2017

Výsledky 1.kola přijímacích zkoušek do oboru 79-41-K/41 Gymnázium
Výsledky 1.kola
Oznámení o výsledku přijímacího řízení


Výsledky 1.kola přijímacích zkoušek do oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
Výsledky 1.kola
Oznámení o výsledku přijímacího řízení

O posledních dvou místech se rozhodne v náhradním termínu (11. nebo 12.5.2017)
V případě, že všichni přijatí neodevzdají zápisový lístek, bude uvolněné místo nabídnuto těm, kteří skončili pod čarou - podle pořadí" (autoremedura)Vážená paní ředitelko,
vážený pane řediteli,
pro vyřizování oprávněných žádostí o poskytnutí testových zadání uchazečům, kteří daný didaktický test konali, připravilo Centrum webové rozhraní při Výsledkovém portálu žáka (VPŽ).
Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. To znamená, že touto cestou nebudou zadání dostupná uchazečům, kteří nedisponují rodným číslem. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení.
V případě, že se uchazeči nepůjde přihlásit přesto, že zadává správné přihlašovací údaje, znamená to, že má pravděpodobně chybně zadán některý údaj v IS CERTIS. Uchazeči se v takovém případě objeví hláška, že se má pro ověření správnosti údajů obrátit na příslušnou střední školu. Uchazečům, kteří byli přihlášeni v rámci některé skupiny uzpůsobení podmínek ZP_B, ZP_BR nebo SP, nebudou prostřednictvím tohoto webového portálu testová zadání poskytnuta, neboť se jedná o specificky upravená zadání. Vyřizování jejich požadavků na poskytnutí zadání proto necháváme na školách.
Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání. https://vpz.cermat.cz/testy/
Tento odkaz samozřejmě můžete sdílet na Vašich webových stránkách, případně lze sdílet odkaz na www.cermat.cz, kde jsou informace k webovému portálu uvedeny také.
Děkuji za spolupráci a přeji vše dobré.
Jiří Zíka
ředitel CZVV


Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek do oboru 28-58-H/01 Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla
Oznámení o výsledku přijímacího řízení


Výsledky 3. kola přijímacích zkoušek do oboru 82-41-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla

Oznámení o výsledku přijímacího řízení
Výsledky 3.kola

Celý článek »

EXKURZE ŽAMPACH

24.04.2017

Exkurze do Žampachu, Pokladu a Kuksu
V úterý 11. 4. se třídy P2 a P3 vydaly na odbornou dvoudenní exkurzi, a to v rámci předmětu speciální pedagogika. Cílem této exkurze bylo, abychom se my, studenti, v praxi seznámili s tím, co jsme do této doby znali jen teoreticky.
První a asi i nejsilnější zážitek se nám naskytl v...

Celý článek »

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ V KRAJSKÝCH KOLECH

21.04.2017

Úspěchy žáků novoborského Gymnázia a Pedagogické školy v krajských kolech
I v letošním roce se pod záštitou Prezidenta České republiky a České národní banky konaly tři celostátní soutěže: Finanční gramotnost, Tuta Via Vitae a Sapere, vědět jak žít. Žáci Střední školy se již tradičně všech soutěží zúčastnili. Ze školních kol vznikl vždy tým tří nejlepších žáků, kteří soutěžili v kolech okresních a po velkém úspěchu (kdy okresní kola ve všech soutěžích vyhráli) i v kolech krajských.  Soutěžní tým žáků 3. a 4. ročníku Gymnázia (ve složení Adéla Holcová, Michal Koutský a Barbora Divišová), vyhrál krajské kolo v soutěži „Finanční gramotnost“.....

Diplom Sapere

Diplom Finanční gramotnost

Diplom Tutavitaea

Celý článek »

SOUTĚŽ VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE

20.04.2017

Soutěž ve francouzském jazyce – kategorie SŠ B2
Dne 29. 3. 2017 se konalo krajské kolo Soutěže ve francouzském jazyce. Po loňském druhém místě naší studentky Kateřiny Koutové jsme i tentokrát doufali v úspěch. V letošním ročníku nás v kategorii středních škol (úroveň B2) reprezentovala Pavlína Svobodová, studentka druhého ročníku gymnázia. Všichni soutěžící museli nejprve absolvovat nelehký poslech. Následovala ústní část, která se skládala z krátkého představení se, popisu obrázku a konverzační situace, do které se zúčastnění pokoušeli co nejvíce vžít. Členem zkušební komise byl vždy jeden rodilý mluvčí. O to „opravdověji“ celá ústní část na všechny působila. Podle Pavlíny to byla právě konverzační část, kterou si velmi užila. Nakonec se v nemalé konkurenci umístila na pátém místě. Nejen její výsledek, ale i získané zkušenosti během soutěže jí jistě budou další motivací při studiu tohoto krásného jazyka.

Mgr. L. Macelová

 

Celý článek »

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

05.04.2017

Wolkerova – Gymnázium, Předškolní a mimoškolní pedagogika

Dne 19. 4. 2017 (středa) proběhnou třídní schůzky rodičů žáků Gymnázia a Předškolní a mimoškolní pedagogiky.
Místo: Wolkerova 316, Nový Bor
Harmonogram:
15,00 – 15,30 hodin v aule školy ve Wolkerově ulici. Společná schůzka všech rodičů žáků Gymnázia – prezentace Evropského centra jazykových zkoušek (možnost složení mezinárodně uznávané zkoušky z AJ jako náhrada maturitní profilové zkoušky z AJ).
15,30 – 16,00 hodin informace třídního učitele v kmenové třídě.
16,00 – 17,00 hodin individuální konzultace vyučujících s rodiči v kabinetech.
Umístění kmenových učeben ve Wolkerově a obsazení kabinetů naleznete v příloze

 

Revoluční – Design interiéru, Uměleckořemeslné zpracování skla, učňovské obory

Dne 20. 4. 2017 (čtvrtek) proběhnou třídní schůzky rodičů žáků Designu interiéru, Uměleckořemeslného zpracování skla a tříletých učňovských oborů.
Místo: Revoluční 500, Nový Bor
Harmonogram:
15,30 – 16,00 hodin informace třídního učitele v kmenové třídě.
16,00 – 17,00 hodin individuální konzultace vyučujících s rodiči v kabinetech.
Umístění kmenových učeben v Revoluční, obsazení kabinetů a dílen naleznete v příloze...připravujeme

Celý článek »

Archiv zpráv…
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace - idatabaze.czVyšší odborné školy, VOŠ - idatabaze.cz


Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola
Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

email: info@glassschool.cz
web: www.glassschool.cz

Původní web | Stravování