O ŠKOLE

HISTORIE ŠKOLY


2.KOLO A 5.KOLO PŘÍJÍMACÍCH ZKOUŠEK

26.04.2016

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oboru 79-41-K/41 Gymnázium:
Důležité termíny:

2.kolo 13.5.2016
Počet přijímaných studentů: 13
Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději 6.5.2016 na sekretariát školy ve Wolkerově ulici.
Pro tento obor není nutná lékařská prohlídka.
Struktura přijímacího řízení je stejná jako v kole prvním. Výsledky z 1.kola jsou přenositelné.


Ředitelka školy vyhlašuje 5. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 do oboru 82-41-M/11 Design interiéru v těchto termínech:
5. kolo: 13.května 2016

Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději do 6.5.2016 na sekretariát školy ve Wolkerově ulici.
Pro tento obor je nutná lékařská prohlídka!

Celý článek »

FLORBAL DÍVEK

25.04.2016

Dne 7. 4. 2016 se ve sportovní hale v České Lípě uskutečnilo klání o okresního vítěze ve florbalu dívek. Naše sportovkyně se utkaly nejprve s velice silným  týmem Gymnázia Česká Lípa, kde byla nasazena i juniorská reprezentační hráčka Nikol Pekárková. Zápas probíhal hlavně formou obrany a skončil....

Celý článek »

VĚZNICE STRÁŽ POD RALSKEM

25.04.2016

V úterý 19.dubna naše třída G3 s paní učitelkou Mgr. Bečvaříkovou a panem učitelem Ing. Rusínem navštívila věznici ve Stráži pod Ralskem. Exkurze se uskutečnila v rámci předmětu Občanský a společenskovědní základ, jehož součástí je i výuka trestního práva.
Před vstupem.....

Celý článek »

VÝSLEDKY INSPEKCE NA NAŠÍ ŠKOLE

21.04.2016

Ve dnech 4. – 9. března proběhla na naší škole komplexní inspekční činnost pro obory Gymnázium a Předškolní a mimoškolní pedagogika. Protože máme z výsledné inspekční zprávy radost, předkládáme ji tímto veřejnosti. Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle příslušných školních vzdělávacích programů v oborech vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika a 79-41-K/41 Gymnázium podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Celý článek »

soubor Příloha ke stažení


Archiv zpráv…


Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola
Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

email: info@glassschool.cz
web: www.glassschool.cz

Původní web | Stravování