Vyhlášení výsledků

Literární soutěž v poezii k oslavám 200. výročí narození a 170. výročí úmrtí novoborského rodáka, básníka a překladatele Josefa Jaroslava Kaliny vyhlásila VOŠS a SŠ Nový Bor za podpory Městského úřadu v Novém Boru. Do soutěže se přihlásilo 81 mladých básníků ve věku od 15 do 30 let.

Složení poroty

Jiří Žáček
Daniela Fischerová
Jan Tichý
PaedDr. Helena Studecká
PhDr. Miroslav Kučaba

Ocenění

Dělené 1. místo: Dominika Hrabalová, Brno, *1998 / Eliška Kohlíčková, Příbram, *1998
2. místo: Dominik Koutný, Brno, *1997
Dělené 3. místo: Eliška Bačkovská, Nový Bor (Gymnázium), *1998 / Jan Vojtěch Krasický, Ostrava, *1993

Čestná uznání:
Jakub Bechyně, Rakovník, *1998
Filip Horák, Rakovník, *1997
Michaela Rozbrojová, Strážnice, *1998
Kateřina Šebková, Praha, *1997
Jonathan Šimonovský, Varnsdorf, *2000
Kateřina Tomsová, Semily, *1996
Kateřina Veselá, Brno, *1997

Sborník vítězných prací

ÚSPĚCH NOVOBORSKÉHO GYMNÁZIA

10. května 2017 proběhlo v prostorách Technické univerzity v Liberci krajské kolo již 39. ročníku Středoškolské odborné činnosti. Své práce zde velmi úspěšně obhájili také studentky a studenti novoborského gymnázia. Václav Halama a Filip Karban získali se svojí prací i-Kostel (kategorie Tvorba učebních pomůcek) krásné 4. místo. Viktorie Antošová a Viktorie Maderová se svojí monografií Josef Jaroslav Kalina (kategorie Teorie kultury) zvítězily a zajistily si tak postup do celostátního kola. Věříme, že i zde budou novoborské gymnázium úspěšně reprezentovat.
PaedDr. Helena Studecká, VOŠS a SŠ Nový Bor
Monografie J.J.Kalina

Slavnostní vyhlášení vítězů, předání diplomů a cen (včetně vítězů školní výtvarné soutěže) se uskutečnilo v sobotu 17. června v 18 hodin v Navrátilově sále v Novém Boru.

Novoborský básník J. J. Kalina má své následovníky

V minulém roce si město Nový Bor připomnělo 200 let od narození svého rodáka, básníka J. J. Kaliny, v tomto roce pak 170. výročí jeho úmrtí.
Při této příležitosti a ve spolupráci s městem vyhlásila VOŠS a SŠ v Novém Boru celostátní literární soutěž Kalinův Nový Bor.
Mladí básníci ve věku od 15 do 30 let zaslali celkem 81 příspěvků. Naši školu v této soutěži reprezentuje studentka  4. ročníku gymnázia Eliška Bačkovská se svojí básní Půlnoc.
Porotu, která soutěžní příspěvky v těchto dnech vyhodnocuje, tvoří básník Jiří Žáček, spisovatelka Daniela Fischerová, spisovatel Jan Tichý, novoborští učitelé PaedDr. Helena Studecká a PhDr. Miroslav Kučaba.
Výsledky budou slavnostně vyhlášeny v sobotu 17. června 2017 v Navrátilově sále v Novém Boru.

PaedDr. Helena Studecká, VOŠS a SŠ Nový Bor

Ilustrace Kalinových morytátů

V letošním roce si připomínáme dvousté výročí  narození novoborského rodáka a básníka J. J. Kaliny. V rámci projektu naší školy „Kalinův Nový Bor“ byla vyhlášena výtvarná soutěž s názvem „ Ilustrace Kalinových morytátů Kšaft a Hadrnice“.  Výtvarným ztvárněním těchto hrůzostrašných příběhů se ujali především studenti gymnázia a pedagogiky, které zadaný úkol velmi zaujal. Vznikly tak zajímavé hororové ilustrace. 1. místo získala Markéta Schieszelová (P3) a Kristýna Šléglová (P2),  2. místo Kateřina Roubíčková (P2) a Anastázie Ungerová (P3) a 3. místo Filip Karban (G3) a Vojtěch John (G3).  Studenti pracovali pod vedením učitelek výtvarné výchovy M. Hedvíkové, Š. Jelínkové  a D. Smělé. Vítězné ilustrace budou zařazeny do Středoškolské odborné činnosti o J. J. Kalinovi, kterou připravují studentky 3. ročníku gymnázia.
PaedDr. Helena Studecká, VOŠS a SŠ Nový Bor

 

 

Oslavy J.J.Kaliny zahájeny přednáškou PhDr. V. Jindry

V rámci oslav významného novoborského rodáka Josefa Jaroslava. Kaliny (9. 11. 1816 – 22. 6. 1847) se v novoborském gymnáziu konala přednáška o tomto básníkovi a filologovi. V letošním roce si připomínáme 200. výročí jeho narození a v roce příštím 170 let od jeho úmrtí.
O Josefu Jaroslavu Kalinovi přednášel PhDr. Vladislav Jindra, kronikář, učitel a autor několika knih o Novém Boru, tedy osobnost, která o tomto novoborském rodákovi ví zdaleka nejvíce.
Pan Jindra se nedržel jen tématu týkajícího se života a díla básníka Kaliny, ale díky svým hlubokým znalostem historie našeho státu i města nám dokázal přiblížit i jiná témata a události Kalinovy doby, tedy první poloviny 19. století.
K
e Kalinovi neodmyslitelně patří básně s hrůzostrašným dějem, kde hlavní roli hraje smrt, takzvané morytáty (Kšaft, Hadrnice), ale i básně lyričtější jako například „Na matku mou“, „Touha po vzdálené“ a „Píseň maloruská“. Právě tyto básně v rámci přednášky zarecitovali někteří studenti naší školy. 
Téma sice nemuselo být blízké každému, ale domnívám se, že pan Jindra si svým poutavým přednesem a osobitým vystupováním většinu posluchačů získal a rozhodně studenty zaujal. Přednáška pro nás byla velice kvalitním obohacením výuky jak literatury, tak dějepisu.
Touto přednáškou byl také oficiálně zahájen projekt naší školy „Kalinův Nový Bor“, jehož součástí je především celostátní literární soutěž, která dává příležitost mladým básníkům, a také výtvarná soutěž, ve které se výtvarníci naší školy pokusí ilustrovat některé Kalinovy básně.
Filip Karban, student G2, VOŠS a SŠ Nový Bor

Kšaft - báseň

Hadrnice - báseň

Hrůzostrašné příběhy J. J. Kaliny očima výtvarníků naší školy

Novoborský básník Josef Jaroslav Kalina (1816-1847) se ve své době proslavil morytátem (=hrůzostrašná balada) Kšaft. Tato pochmurná báseň se v Praze zpívala jako jarmareční píseň a text k této písni šel v Kalinově době velmi na dračku. Morytát vypráví o otci, kterého donutil syn vstát z rakve, aby sepsal závěť v jeho prospěch. Mrtvý otec ale sedí u stolu a zpátky do rakve ho odvede až jeho vnouček. Druhý známý morytát od J. J. Kaliny je Hadrnice. Jedná se o příběh chudé matky, která sbírá hadry a kosti.  Nemůže ale nic sehnat a uživit své děti. Vyhrabává proto na hřbitově kosti a rubáše mrtvých, které pak prodává. Mrtví ženu promění v kamennou kostru.  Z ženy se však stane upírka, která děsí celé okolí…Tyto strašidelné příběhy se pokusí ilustrovat studenti naší školy, kteří se zapojili do výtvarné soutěže „Ilustrace Kalinových morytátů Kšaft a Hadrnice“. Jak se jim podaří ztvárnit „nemrtvé“ z Kalinových balad uvidíme v květnu, kdy budou vyhlášeni vítězové a tedy nejlepší ilustrátoři. Výtvarná soutěž probíhá pod patronací učitelů výtvarné výchovy.

PaedDr. H. Studecká


9.11.1816 - 22.6.1847

Kalinův Nový Bor 2016 – 2017

Literární soutěž v poezii k oslavám 200. výročí narození a 170. výročí úmrtí
novoborského rodáka, básníka a překladatele Josefa Jaroslava Kaliny

Vyhlašovatel:

VOŠS a SŠ Nový Bor za podpory Městského úřadu v Novém Boru

Podmínky:

●  Soutěž je určena mladým básníkům od 15 do 30 let.
●  Cyklus básní či básnická skladba nejsou tematicky omezeny.
●  Rozsah příspěvku činí 1 až 2 strany formátu A4 při velikosti písma 12, zasílejte e-mailem
(předmět: Kalina) v příloze doc nebo docx s uvedením jména, příjmení, data narození,
bydliště, školy či pracoviště a čísla telefonu.

Termíny:

●  Příspěvky zasílejte do 9. 11. 2016 na e-mailovou adresu: skola.kalina@seznam.cz
●  Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v sobotu 17. 6. 2017 v Navrátilově sále v Novém Boru.

Porota:

●  Jiří Žáček – básník
●  Daniela Fischerová – spisovatelka
●  Jan Tichý – novoborský spisovatel
●  PaeDr. Helena Studecká – učitelka ČJ
●  PhDr. Miroslav Kučaba – učitel ČJ

Další akce související s oslavami (týkají se pouze vyhlašovatelské školy):

●  Přednáška PhDr. Vladislava Jindry o životě, díle a významu J. J. Kaliny (únor 2016)
●  Výtvarná soutěž inspirovaná Kalinovými básněmi Kšaft a Hadrnice
(vyhlášení únor 2016, uzávěrka duben 2016) – pod patronací PaeDr. H. Studecké
●  SOČ „Život a dílo J. J. Kaliny“ – pod vedením PaeDr. H. Studecké

Výtvarná stránka, propagace a výroba sborníku vítězných prací: Ing. Petr Fiala – učitel IKT

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace - idatabaze.czVyšší odborné školy, VOŠ - idatabaze.cz


Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola
Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

email: info@glassschool.cz
web: www.glassschool.cz​

Původní web | Stravování