Přihláška ke studiu

Ředitelka školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení do oboru 79-41-K/41 Gymnázium v těchto termínech:

4. kolo 22. 6. 2018
Počet přijímaných studentů: 17
Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději 1. 6. 2018 na sekretariát školy ve Wolkerově ulici.
Pro tento obor není nutná lékařská prohlídka.

Kritéria přijímacího řízení pro 4.kolo

Prospěch ze ZŠ - váha 100% (prospěch v 8. třídě - 2. pololetí a v 9. třídě 1. pololetí)
Za průměrný prospěch 1,00 je možné získat maximálně 50 bodů za 2. pololetí 8. třídy
Za průměrný prospěch 5,00 je 0 bodů za 2. pololetí 8. třídy
Za průměrný prospěch 1,00 je možné získat maximálně 50 bodů za 1. pololetí 9. třídy
Za průměrný prospěch 5,00 je 0 bodů za 1. pololetí 9. třídy
Tabulka pro přepočet průměrného prospěchu na body

Celkem je možné získat za prospěch 100 bodů
Bude sestaveno pořadí a přijato prvních 19 uchazečů.

Výsledky 4. kola
Oznámení o výsledku přijímacího řízeníŘeditelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do oboru 79-41-K/41 Gymnázium v těchto termínech:

3. kolo 8. 6. 2018
Počet přijímaných studentů: 19
Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději 1. 6. 2018 na sekretariát školy ve Wolkerově ulici.
Pro tento obor není nutná lékařská prohlídka.

Kritéria přijímacího řízení pro 3.kolo

Prospěch ze ZŠ - váha 100% (prospěch v 8. třídě - 2. pololetí a v 9. třídě 1. pololetí)
Za průměrný prospěch 1,00 je možné získat maximálně 50 bodů za 2. pololetí 8. třídy
Za průměrný prospěch 5,00 je 0 bodů za 2. pololetí 8. třídy
Za průměrný prospěch 1,00 je možné získat maximálně 50 bodů za 1. pololetí 9. třídy
Za průměrný prospěch 5,00 je 0 bodů za 1. pololetí 9. třídy
Tabulka pro přepočet průměrného prospěchu na body

Celkem je možné získat za prospěch 100 bodů
Bude sestaveno pořadí a přijato prvních 19 uchazečů.

Výsledky 3. kola
Oznámení o výsledku přijímacího řízení
Do 3.kola se nikdo nepřihlásil.Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oboru 79-41-K/41 Gymnázium v těchto termínech:

2. kolo 18. 5. 2018
Počet přijímaných studentů: 15
Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději 11. 5. 2018 na sekretariát školy ve Wolkerově ulici.
Pro tento obor není nutná lékařská prohlídka.

Kritéria přijímacího řízení pro 2.kolo

Prospěch ze ZŠ - váha 100% (prospěch v 8. třídě - 2. pololetí a v 9. třídě 1. pololetí)
Za průměrný prospěch 1,00 je možné získat maximálně 50 bodů za 2. pololetí 8. třídy
Za průměrný prospěch 5,00 je 0 bodů za 2. pololetí 8. třídy
Za průměrný prospěch 1,00 je možné získat maximálně 50 bodů za 1. pololetí 9. třídy
Za průměrný prospěch 5,00 je 0 bodů za 1. pololetí 9. třídy
Tabulka pro přepočet průměrného prospěchu na body

Celkem je možné získat za prospěch 100 bodů
Bude sestaveno pořadí a přijato prvních 15 uchazečů.

Výsledky 2. kola
Oznámení o výsledku přijímacího řízeníŘeditelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oboru 79-41-K/41 Gymnázium v těchto termínech:

1. kolo 1. termín 12. 4. 2018
1. kolo 2. termín 16. 4. 2018
1. náhradní termín 10. 5. 2018
2. náhradní termín 11. 5. 2018
Počet přijímaných studentů: 60
Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději 1. 3. 2018 na sekretariát školy ve Wolkerově ulici.
Pro tento obor není nutná lékařská prohlídka.

Výsledky 1. kola
Oznámení o výsledku přijímacího řízení

Struktura přijímacího řízení a kritéria pro přijetí

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PROBĚHNE V BUDOVĚ ŠKOLY VE WOLKEROVĚ ULICI 316.

Povinná jednotná přijímací zkouška - váha 60% (další informace na www.cermat.cz)

Jednotná přijímací zkouška na FB

Český jazyk a literatura – 50 bodů / délka trvání 60 minut
Povolené pomůcky: propisovací tužka.
Obsahuje uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí.
Obsahuje otevřené úlohy bez nabídky odpovědí.
Matematika a její aplikace – 50 bodů / délka trvání 70 minut
Povolené pomůcky: rýsovací potřeby, propisovací tužka
Obsahuje uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí.
Obsahuje otevřené úlohy bez nabídky odpovědí.
Široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení.
Za povinnou jednotnou přijímací zkoušku lze získat maximálně 100 bodů.
Po převážení (váha 60%) lze získat MAX 60 bodů z jednotné přijímací zkoušky!

Jednotné zkušební schéma přijímacích zkoušek (testy MAT a CJL)

  • Další kritéria pro přijetí:

Prospěch ze ZŠ - váha 40% (prospěch v 8. třídě - 2. pololetí a v 9. třídě 1. pololetí)
Za průměrný prospěch 1,00 je možné získat maximálně 50 bodů za 2. pololetí 8. třídy
Za průměrný prospěch 5,00 je 0 bodů za 2. pololetí 8. třídy
Za průměrný prospěch 1,00 je možné získat maximálně 50 bodů za 1. pololetí 9. třídy
Za průměrný prospěch 5,00 je 0 bodů za 1. pololetí 9. třídy
Tabulka pro přepočet průměrného prospěchu na body
Za prospěch je možné získat maximálně 100 bodů.
Po převážení (váha 40%) lze získat MAX 40 bodů za prospěch!

V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ JE MOŽNÉ ZÍSKAT PO PŘEVÁŽENÍ MAXIMÁLNĚ 100 BODŮ.
Na základě bodového hodnocení bude sestaveno pořadí a přijato prvních 60 žáků.

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace - idatabaze.czVyšší odborné školy, VOŠ - idatabaze.cz


Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola
Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

email: info@glassschool.cz
web: www.glassschool.cz

Původní web | Stravování