Přihláška ke studiu

Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do oboru 79-41-K/41 Gymnázium v těchto termínech:
3. kolo 14.6.2019
Počet přijímaných studentů: 10
Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději 7.6. 2019 na sekretariát školy ve Wolkerově ulici.
Pro tento obor není nutná lékařská prohlídka.
Seznam přijatých uchazečů

Kritéria pro přijetí jsou stejná, jako v 1.kole. Výsledky z MAT a ČJL - váha 60% a prospěch ze ZŠ - váha 40%
Poznámka. Vzhledem k tomu, že CERMAT již další kola přijímácích zkoušek a nejsou k dispozici žádné testy, budou pro vyhodnocení použity výsledky testů z 1. kola a musí být tedy součástí přihlášky.Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oboru 79-41-K/41 Gymnázium v těchto termínech:
2. kolo 24.5.2019
Počet přijímaných studentů: 9
Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději 17.5. 2019 na sekretariát školy ve Wolkerově ulici.
Pro tento obor není nutná lékařská prohlídka.
Seznam přijatých uchazečů

Kritéria pro přijetí jsou stejná, jako v 1.kole. Výsledky z MAT a ČJL - váha 60% a prospěch ze ZŠ - váha 40%
Poznámka. Vzhledem k tomu, že CERMAT již neorganizuje 2. kolo přijímácích zkoušek a nejsou k dispozici žádné testy, budou pro vyhodnocení použity výsledky testů z 1. kola a musí být tedy součástí přihlášky.Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oboru 79-41-K/41 Gymnázium v těchto termínech:

1. kolo 1. termín 12. 4. 2019
1. kolo 2. termín 15. 4. 2019
1. náhradní termín 13. 5. 2019
2. náhradní termín 14. 5. 2019
Počet přijímaných studentů: 60
Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději 1. 3. 2019 na sekretariát školy ve Wolkerově ulici.
Pro tento obor není nutná lékařská prohlídka.

ýsledky 1. kola
Seznam přijatých uchazečů

Struktura přijímacího řízení a kritéria pro přijetí

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PROBĚHNE V BUDOVĚ ŠKOLY VE WOLKEROVĚ ULICI 316.

Povinná jednotná přijímací zkouška - váha 60% (další informace na www.cermat.cz)


Český jazyk a literatura – 50 bodů / délka trvání 60 minut
Povolené pomůcky: propisovací tužka.
Obsahuje uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí.
Obsahuje otevřené úlohy bez nabídky odpovědí.
Matematika a její aplikace – 50 bodů / délka trvání 70 minut
Povolené pomůcky: rýsovací potřeby, propisovací tužka
Obsahuje uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí.
Obsahuje otevřené úlohy bez nabídky odpovědí.
Široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení.
Za povinnou jednotnou přijímací zkoušku lze získat maximálně 100 bodů.
Z jednotné přijímací zkoušky lze po převážení (váha 60%) lze získat MAX 60 bodů.

Jednotné zkušební schéma přijímacích zkoušek (testy MAT a CJL)

  • Další kritéria pro přijetí:

Prospěch ze ZŠ - váha 40% (prospěch v 8. třídě - 2. pololetí a v 9. třídě 1. pololetí)
Za průměrný prospěch 1,00 je možné získat maximálně 50 bodů za 2. pololetí 8. třídy
Za průměrný prospěch 5,00 je 0 bodů za 2. pololetí 8. třídy
Za průměrný prospěch 1,00 je možné získat maximálně 50 bodů za 1. pololetí 9. třídy
Za průměrný prospěch 5,00 je 0 bodů za 1. pololetí 9. třídy
Tabulka pro přepočet průměrného prospěchu na body
Za prospěch je možné získat maximálně 100 bodů.
Po převážení (váha 40%) lze získat MAX 40 bodů za prospěch!

V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ JE MOŽNÉ ZÍSKAT MAXIMÁLNĚ 100 BODŮ.
Na základě bodového hodnocení bude sestaveno pořadí a přijato prvních 60 žáků.

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace - idatabaze.czVyšší odborné školy, VOŠ - idatabaze.cz


Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola
Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

email: info@glassschool.cz
web: www.glassschool.cz​

Původní web | Stravování