OPIS VYSVĚDČENÍ

Opis požadovaného dokladu

Škola vydá opis vysvědčení na základě písemné žádosti osobě, jíž byl vydán prvopis, nebo jejímu zákonnému zástupci. Žádost předkládejte emailem na adresu: info@glassschool.cz. V žádosti uveďte rodné jméno a příjmení, rodné číslo, datum studia od…do…, studijní obor a telefonní kontakt.

Předání dokumentu

Opis vysvědčení lze vydat pouze do vlastních rukou. K vyzvednutí opisu pro jinou osobu musí být vyzvedávající zmocněn žadatelem k zastupování úředně ověřenou plnou mocí. Při převzetí opisu je žadatel povinen prokázat se platným průkazem totožnosti.

Cena za vyhotovení

Za vyhotovení opisu dokladu škola požaduje 100,- Kč na úhradu vynaložených nákladů. Tuto částku lze zaplatit hotově v pokladně školy, nebo převodem na účet číslo 2621870227/0100, variabilní symbol: datum narození žadatele ve formátu DDMMRRRR. Do textu pro příjemce uvést OPIS a rodné příjmení žadatele. Tato částka musí být zaplacena před vyhotovením opisu dokladu. V případě zaplacení formou převodu na účet vyhotoví škola opis až poté, kdy jí banka potvrdí provedenou platbu.

 

              sdkmaqq

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace - idatabaze.czVyšší odborné školy, VOŠ - idatabaze.cz


Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola
Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

email: info@glassschool.cz
web: www.glassschool.cz​

Původní web | Stravování