Přihláška ke studiu

Ředitelka školy vyhlašuje 5. kolo přijímacího řízení do oboru 82-41-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla v těchto termínech:
5. kolo 22.6.2018
Počet přijímaných studentů: 7
Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději 15.6.2018 na sekretariát školy ve Wolkerově ulici.

Oznámení o výsledku 5.kola přijímacího řízení
Výsledky 5.kolaŘeditelka školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení do oboru 82-41-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla v těchto termínech:
4. kolo 25.5.2018
Počet přijímaných studentů: 8
Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději 21.5.2018 na sekretariát školy ve Wolkerově ulici.

Oznámení o výsledku 4.kola přijímacího řízení
Výsledky 4.kolaŘeditelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do oboru 82-41-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla v těchto termínech:
3. kolo 2.5.2018
Počet přijímaných studentů: 8
Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději 26.4.2018 na sekretariát školy ve Wolkerově ulici.

Oznámení o výsledku 3.kola přijímacího řízení
Výsledky 3.kola


 

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oboru 82-41-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla v těchto termínech:
2. kolo 23. 2. 2018
Počet přijímaných studentů: 25
Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději 15.2.2018 na sekretariát školy ve Wolkerově ulici.

Oznámení o výsledku 2.kola přijímacího řízení
Výsledky 2.kolaŘeditelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oboru 82-41-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla v těchto termínech:
1. kolo 1. termín 4. 1. 2018
1. kolo 2. termín 5. 1. 2018
Počet přijímaných studentů: 30
Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději 30. 11. 2017 na sekretariát školy ve Wolkerově ulici.
Pro tento obor je nutná lékařská prohlídka.

Oznámení o výsledku 1.kola přijímacího řízení
Výsledky 1.kola

Struktura přijímacího řízení a kritéria pro přijetí:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PROBĚHNE V BUDOVĚ ŠKOLY V REVOLUČNÍ ULICI 500, BOČNÍ VCHOD
Administrace 7,30 - 8,00 hodin (p. Sojčíková) Revoluční 500, Nový Bor

ŽÁCI, KTEŘÍ SE HLÁSÍ NA UMĚLECKÉ OBORY, NEKONAJÍ JEDNOTNOU PŘÍIJÍMACÍ ZKOUŠKU, TJ. NEKONAJÍ TESTY Z MATEMATIKY A ČESKÉHO JAZYKA

1.    Talentová zkouška - váha 80%
kresba tužkou, uhlem (max 20 bodů), 90 minut
malba vodovými barvami (max 20 bodů), 90 minut
modelování (max 20 bodů), 90 minut
domácí práce (max 20 bodů), 10 kusů
Za talentovou zkoušku je možné získat maximálně 80 bodů.
Ke zkoušce si přineste:
domácí práce – kresby (10 kusů)
tužky (měkké), popřípadě přírodní uhel
vodové barvy a štětce
zástěru nebo podobnou ochranu oděvu před zašpiněním (modelování)
ostatní pomůcky budou uchazečům poskytnuty
2.    Prospěch ze ZŠ - váha 20% (prospěch v 8. třídě, 1. a 2. pololetí)
Za průměrný prospěch 1,00 je možné získat maximálně 10 bodů za 1. pololetí 8. třídy
Za průměrný prospěch 5,00 je 0 bodů za 1. pololetí 8. třídy
Za průměrný prospěch 1,00 je možné získat maximálně 10 bodů za 2. pololetí 8. třídy
Za průměrný prospěch 5,00 je 0 bodů za 2. pololetí 8. třídy
Tabulka pro přepočet průměrného prospěchu na body.
Za prospěch je možné získat maximálně 20 bodů.

V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ JE MOŽNÉ ZÍSKAT MAXIMÁLNĚ 100 BODŮ.
Na základě bodového hodnocení bude sestaveno pořadí a přijato prvních 30 žáků.

Oznámení o přijetí
Výsledky 1.kola

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace - idatabaze.czVyšší odborné školy, VOŠ - idatabaze.cz


Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola
Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

email: info@glassschool.cz
web: www.glassschool.cz

Původní web | Stravování