Přihláška ke studiu

Ředitelka školy vyhlašuje 5. kolo přijímacího řízení do oboru 82-41-M/11 Design interiéru
14.6. 2019
Počet přijímaných studentů: 10
Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději do 5.6. 2019 na sekretariát školy ve Wolkerově ulici.
Pro tento obor je nutná lékařská prohlídka!
Výsledky 5.kola připravujeme...Ředitelka školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení do oboru 82-41-M/11 Design interiéru
24. 5. 2019
Počet přijímaných studentů: 20
Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději do 17. 5. 2019 na sekretariát školy ve Wolkerově ulici.
Pro tento obor je nutná lékařská prohlídka!
Výsledky 4.kola-do 4.kola se nikdo nepřihlásilŘeditelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do oboru 82-41-M/11 Design interiéru v tomto termínu:
3. kolo 5. 4. 2019
Počet přijímaných studentů: 10
Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději do 26. 3. 2019 na sekretariát školy ve Wolkerově ulici.
Pro tento obor je nutná lékařská prohlídka!

Oznámení o výsledku 3.kola přijímacího řízení
Výsledky 3.kolaŘeditelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oboru 82-41-M/11 Design interiéru v tomto termínu:
2. kolo 22.2.2019
Počet přijímaných studentů: 8
Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději 13. 2. 2019 na sekretariát školy ve Wolkerově ulici.
Pro tento obor je nutná lékařská prohlídka!
Oznámení o výsledku 2.kola přijímacího řízení
Výsledky 2.kolaŘeditelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oboru 82-41-M/11 Design interiéru v těchto termínech:
1. kolo 1. termín 4.1.2019
1. kolo 2. termín 7.1.2019
Počet přijímaných studentů: 30
Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději 30. 11. 2018 na sekretariát školy ve Wolkerově ulici.
Pro tento obor je nutná lékařská prohlídka!
Oznámení o výsledku 1.kola přijímacího řízení
Výsledky 1.kola

Struktura přijímacího řízení a kritéria pro přijetí:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PROBĚHNE V BUDOVĚ ŠKOLY V REVOLUČNÍ ULICI 500, BOČNÍ VCHOD
Administrace 7,30 - 8,00 hodin (p. Sojčíková) Revoluční 500, Nový Bor

ŽÁCI, KTEŘÍ SE HLÁSÍ NA UMĚLECKÉ OBORY, NEKONAJÍ JEDNOTNOU PŘÍIJÍMACÍ ZKOUŠKU, TJ. NEKONAJÍ TESTY Z MATEMATIKY A ČESKÉHO JAZYKA

1.    Talentová zkouška - váha 80%
kresba tužkou, uhlem (max 20 bodů), 90 minut
malba vodovými barvami (max 20 bodů), 90 minut
modelování (max 20 bodů), 90 minut
domácí práce (max 20 bodů), 10 kusů
Za talentovou zkoušku je možné získat maximálně 80 bodů.
Ke zkoušce si přineste:
domácí práce – kresby (10 kusů)
tužky (měkké), popřípadě přírodní uhel
vodové barvy a štětce
zástěru nebo podobnou ochranu oděvu před zašpiněním (modelování)
ostatní pomůcky budou uchazečům poskytnuty
2.    Prospěch ze ZŠ - váha 20% (prospěch v 8. třídě, 1. a 2. pololetí)
Za průměrný prospěch 1,00 je možné získat maximálně 10 bodů za 1. pololetí 8. třídy
Za průměrný prospěch 5,00 je 0 bodů za 1. pololetí 8. třídy
Za průměrný prospěch 1,00 je možné získat maximálně 10 bodů za 2. pololetí 8. třídy
Za průměrný prospěch 5,00 je 0 bodů za 2. pololetí 8. třídy
Tabulka pro přepočet průměrného prospěchu na body.
(při přepočtu bude počítáno s průměrem na setiny)
Za prospěch je možné získat maximálně 20 bodů.

V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ JE MOŽNÉ ZÍSKAT MAXIMÁLNĚ 100 BODŮ.
Na základě bodového hodnocení bude sestaveno pořadí a přijato prvních 30 žáků.
Minimální počet bodů pro přijetí uchazeče je 20 bodů!

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace - idatabaze.czVyšší odborné školy, VOŠ - idatabaze.cz


Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola
Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

email: info@glassschool.cz
web: www.glassschool.cz​

Původní web | Stravování