28-58-H/01 Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla

3-letý učební obor zakončený učňovskou zkouškou a ziskem výučního listu

Charakteristika oboru:
Sklářská škola v Novém Boru jako jedinečná vzdělávací instituce nabízí kompletní vzdělávání od učebních oborů až po vyšší odbornou školu v rámci jedné školy. Absolventi učebních oborů sklářské školy díky svému širšímu praktickému zaměření na rukodělnou řemeslnou zručnost získávají uplatnění ve sklářských firmách a ateliérech. Během studia žáci poznají klasické i moderní techniky výroby a zpracování skla – malování, rytí, broušení, umělecké sklenářství, hutní tvarování, fusing, lehání skla, výrobu dřevěných forem či obsluhu sklářských strojů na výrobu užitkového skla. Po letech hospodářské recese přichází nyní znovu doba, kdy je
o sklářské řemeslníky velký zájem ze strany podnikatelů, a to již v době jejich studia. Část odborného výcviku tak mohou žáci strávit u svých budoucích zaměstnavatelů s příslibem zaměstnání
po ukončení studia.

Rámcový vzdělávací program
Školní vzdělávací program je k nahlédnutí na sekretariátu školy.
Učební plán
Přihláška ke studiu (požadujeme lékařskou prohlídku)

Zaměření: Sklář, Formař, Hranař, Rytec, Kulič, Malíř skla, Strojník sklářských zařízení

Videa jednotlivých zaměření

Sklář
Formař
Hranař
Rytec
Kulič
Malíř skla

PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ

11.06.2019

A na závěr letošních maturit několik fotografií ze slavnostního předávání maturitních vysvědčení.
Ještě jednou všem úspěšným maturantům blahopřejeme.

Celý článek »

KONKURZ NA ŘEDITELE

11.06.2019

Rada Libereckého kraje vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školy.

Podrobnosti naleznete zde

Celý článek »

MOTIVAČNÍ STIPENDIUM FIRMY LASVIT

10.06.2019

pro žáky všech SKLÁŘSKÝCH OBORŮ a oboru DESIGN INTERIÉRU
Na základě smlouvy mezi školou a firmou Lasvit byla koncem tohoto školního roku rozdělena žákům výše uvedených oborů  finanční částka  66 000,-, a to dle následujících kritérií:
- dobrý prospěch v teoretických a praktických předmětech
- aktivní účast na akcích školy
- výsledky klauzurních prací
- účast a umístění v soutěžích
- představení inovativních a kreativních návrhů
- student je bez kázeňských postihů a neomluvené absence

OCENĚNÍ ŽÁCI A STUDENTI SI VYZVEDNOU STIPENDIJNÍ FINANČNÍ ODMĚNU 24.-28. 6. NA SEKRETARIÁTU ŠKOLY.

Seznam oceněných zde

Gratulujeme

Celý článek »

INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY 1.ROČNÍKŮ

05.06.2019

Všechny informace obdržíte v nejbližších dnech poštou
Osobní listy a žádosti vraťte zpět vyplněné nejpozději do 21.6.2019

GYMNÁZIUM
Dopis pro rodiče
Osobní list žáka

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
Dopis pro rodiče
Osobní list žáka

DESIGN INTERIÉRU
Dopis pro rodiče
Osobní list žáka

UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ SKLA
Dopis pro rodiče
Osobní list žáka

SKLÁŘ - VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA
Dopis pro rodiče
Osobní list žáka

SPOLEČNÉ INFORMACE PRO VŠECHNY OBORY
Školní průkaz ISIC
Žádost o vydání školního průkazu ISIC

Nabídla ubytování a stravování
Přihláška k ubytování na domově mládeže
Přihláška ke stravování

Celý článek »

MATURITY G4

06.06.2019

Strašně rychle to utíká. Než jsem stačil dát na webové stránky několik fotek ze zahájení maturitních zkoušek našeho gymnázia, je po maturitách. Tak alespoň dodatečně a velká gratulace ke 100% úspěchu a zejména 8 žákům k vyznamenání.

Celý článek »

Archiv zpráv…
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace - idatabaze.czVyšší odborné školy, VOŠ - idatabaze.cz


Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola
Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

email: info@glassschool.cz
web: www.glassschool.cz​

Původní web | Stravování