Přihláška ke studiu

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oboru 28-58-H/01 Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla v těchto termínech:

23. 4. 2019 1.kolo 1.termín
25. 4. 2019 1.kolo 2.termín
Vyplněnou přihlášku ke studiu odevdejte nejpozději do 1.3.2019 na sekretariát školy ve Wolkerově ulici.
Počet přijímaných žáků: 30

ŽÁDNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE NEKONAJÍ!
ZÁJEMCI BUDOU NA DEN 23.4.2019 A 25.4.2019 POZVÁNI K PROHLÍDCE ŠKOLY!


Výsledky 1.kola...připravujeme...
Oznámení o výsledku 1.kola...připravujeme...
Navíc mohou získat i stipendium - informace níže.


 

Finanční stipendium pro sklářské obory
Naše Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola se zařadila od školního roku 2010/2011 do zajímavého stipendijního programu. Do něj se dostaly tříleté učební obory jako je sklář, malíř, brusič, formař a rytec skla. Stipendijní příspěvky studenti získávají ve formě motivační či prospěchové. Motivační příspěvek je vydáván měsíčně v hodnotě 500 Kč, žák musí plnit řádnou školní docházku a vzdělávat se ve vybraných studijních oborech.Prospěchové stipendium se vyplácí pololetně, částka činí 1000 Kč a student ke splnění podmínek potřebuje průměr do 2.0.

Stipendium pro sklářské obory

 

 

 

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace - idatabaze.czVyšší odborné školy, VOŠ - idatabaze.cz


Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola
Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

email: info@glassschool.cz
web: www.glassschool.cz​

Původní web | Stravování