2.KOLO PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK-UČŇOVSKÉ OBORY

03.05.2018

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oboru 28-58-H/01 Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla v těchto termínech:
16. 5. 2018 2.kolo
Vyplněnou přihlášku ke studiu odevdejte nejpozději do 10.5.2018 na sekretariát školy ve Wolkerově ulici.
Počet přijímaných žáků: 15
ŽÁDNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE NEKONAJÍ!
ZÁJEMCI BUDOU NA DEN 16.5.2018 POZVANÍ K PROHLÍDCE ŠKOLY!


Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace - idatabaze.czVyšší odborné školy, VOŠ - idatabaze.cz


Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola
Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

email: info@glassschool.cz
web: www.glassschool.cz

Původní web | Stravování