Ukaž:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92

ÚSPĚCH NOVOBORSKÉHO GYMNÁZIA

12.05.2017

ÚSPĚCH NOVOBORSKÉHO GYMNÁZIA
10. května proběhlo v prostorách Technické univerzity v Liberci krajské kolo již 39. ročníku Středoškolské odborné činnosti. Své práce zde velmi úspěšně obhájili také studentky a studenti novoborského gymnázia. Václav Halama a Filip Karban získali se svojí prací i-Kostel (kategorie Tvorba učebních pomůcek) krásné 4. místo. Viktorie Antošová a Viktorie Maderová se svojí monografií Josef Jaroslav Kalina (kategorie Teorie kultury) zvítězily a zajistily si tak postup do celostátního kola. Věříme, že i zde budou novoborské gymnázium úspěšně reprezentovat.

PaedDr. Helena Studecká, VOŠS a SŠ Nový Bor

i-Kostel

J.J.Kalina

Celý článek »

NÁHRADNÍ TERMÍN 1.KOLA

12.05.2017

Výsledky 1.kola přijímacích zkoušek do oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

VČETNĚ NÁHRADNÍHO TERMÍNU 11.5.2017
Výsledky 1.kola+NT
Oznámení o výsledku přijímacího řízení+NT

V případě, že všichni přijatí neodevzdají zápisový lístek, bude uvolněné místo nabídnuto těm, kteří skončili pod čarou - podle pořadí" (autoremedura)

Celý článek »

DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

09.05.2017

Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do oboru 82-41-M/11 Design interiéru a 4. kolo přijímacího řízení do oboru 82-41-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla v těchto termínech:
3. kolo 23.5.2017 (Design interiéru)
Počet přijímaných studentů: 3
4. kolo 23.5.2017 (Uměleckořemeslné zpracování skla)

Počet přijímaných studentů: 6
Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději 16.5.2017 na sekretariát školy ve Wolkerově ulici.
Pro tyto obory je nutná lékařská prohlídka.
Struktura přijímacího řízení a kritéria pro přijetí jsou stejná, jako v kole prvním (viz níže).

Na základě bodového hodnocení bude sestaveno pořadí a přijato prvnÍ 3 žáci (Design interiéru) a prvních 6 žáků (Uměleckořemeslné zpracování skla)

Oznámení o přijetí
Výsledky 3.kola (Design interiéru)

Oznámení o přijetí
Výsledky 4.kola (Uměleckořemeslné zpracování skla)Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oboru 28-58-H/01 Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla v těchto termínech:
23. 5. 2017 2.kolo
Vyplněnou přihlášku ke studiu odevdejte nejpozději do 16.5.2017 na sekretariát školy ve Wolkerově ulici.
Počet přijímaných žáků: 15

ŽÁDNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE NEKONAJÍ! ZÁJEMCI SI MOHOU PROHLÉDNOUT ŠKOLU.

Celý článek »

EXKURZE DO VĚZNICE

09.05.2017

Exkurze do věznice ve Stráži pod Ralskem
Ve středu 26. dubna navštívila třída G3 společně s paní Doubkovou a panem Rusínem věznici ve Stráži pod Ralskem. Toto zařízení je jedno z mála, které podobné exkurze umožňuje. Prohlídku jsme absolvovali...

Celý článek »

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

26.04.2017

Výsledky 1.kola přijímacích zkoušek do oboru 79-41-K/41 Gymnázium
Výsledky 1.kola
Oznámení o výsledku přijímacího řízení


Výsledky 1.kola přijímacích zkoušek do oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
Výsledky 1.kola
Oznámení o výsledku přijímacího řízení

O posledních dvou místech se rozhodne v náhradním termínu (11. nebo 12.5.2017)
V případě, že všichni přijatí neodevzdají zápisový lístek, bude uvolněné místo nabídnuto těm, kteří skončili pod čarou - podle pořadí" (autoremedura)Vážená paní ředitelko,
vážený pane řediteli,
pro vyřizování oprávněných žádostí o poskytnutí testových zadání uchazečům, kteří daný didaktický test konali, připravilo Centrum webové rozhraní při Výsledkovém portálu žáka (VPŽ).
Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. To znamená, že touto cestou nebudou zadání dostupná uchazečům, kteří nedisponují rodným číslem. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení.
V případě, že se uchazeči nepůjde přihlásit přesto, že zadává správné přihlašovací údaje, znamená to, že má pravděpodobně chybně zadán některý údaj v IS CERTIS. Uchazeči se v takovém případě objeví hláška, že se má pro ověření správnosti údajů obrátit na příslušnou střední školu. Uchazečům, kteří byli přihlášeni v rámci některé skupiny uzpůsobení podmínek ZP_B, ZP_BR nebo SP, nebudou prostřednictvím tohoto webového portálu testová zadání poskytnuta, neboť se jedná o specificky upravená zadání. Vyřizování jejich požadavků na poskytnutí zadání proto necháváme na školách.
Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání. https://vpz.cermat.cz/testy/
Tento odkaz samozřejmě můžete sdílet na Vašich webových stránkách, případně lze sdílet odkaz na www.cermat.cz, kde jsou informace k webovému portálu uvedeny také.
Děkuji za spolupráci a přeji vše dobré.
Jiří Zíka
ředitel CZVV


Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek do oboru 28-58-H/01 Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla
Oznámení o výsledku přijímacího řízení


Výsledky 3. kola přijímacích zkoušek do oboru 82-41-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla

Oznámení o výsledku přijímacího řízení
Výsledky 3.kola

Celý článek »

Ukaž:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace - idatabaze.czVyšší odborné školy, VOŠ - idatabaze.cz


Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola
Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

email: info@glassschool.cz
web: www.glassschool.cz​

Původní web | Stravování