ŠETŘENÍ PISA 2015

16.02.2015

Informace pro žáky, rodiče a učitele – šetření PISA
Naše škola byla vybrána pro hlavní sběr dat mezinárodního projektu PISA 2015, který proběhne v období od 23. března do 17. dubna letošního roku, na naší škole konkrétně 26. 3. 2015. Šetření se zúčastníme spolu s dalšími 358 školami z celé České republiky.
Šetření projektu OECD PISA probíhají ve tříletých cyklech a jsou zaměřena na zjišťování úrovně čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků. V současné době se projektu účastní žáci z více než 70 zemí celého světa. V České republice jej realizuje oddělení zjišťování výsledků vzdělávání České školní inspekce. V současném šestém cyklu projektu bude největší pozornost věnována přírodovědné gramotnosti a týmovému řešení problémů. Oproti předchozím cyklům budou všichni žáci testováni na počítačích.
Školy byly vybrány náhodně v mezinárodním centru projektu z databáze všech základních a středních škol České republiky. Testování se v každé škole uskuteční v průběhu jednoho dne, konkrétní datum testování pro naši školu je stanoveno na čtvrtek 26. 3. 2015. Celková doba testování ve škole bude přibližně 4 hodiny.
Pro testování byli vybráni patnáctiletí žáci našeho gymnázia. Předmětem inspekční činnosti je získání informací o úrovni přírodovědné gramotnosti a zjišťována bude též jejich způsobilost žáků řešit úlohy z oblasti týmového řešení problémů. Žáci vyplní test, na který budou mít 120 minut, a žákovský dotazník, pro který je stanovena délka 30 minut. Elektronické dotazníky budou vyplňovat i učitelé testovaných žáků a ředitelé škol.
Počítačový test bude zadávat zaměstnanec školy, Ing. Petr Fiala, který bude proškolen pracovníky národního centra.
Výsledky jednotlivých škol a žáků v testech PISA nebudou nikde zveřejněny. Každá škola dostane koncem roku 2015 podrobnou zprávu o výsledcích svých žáků. Již od roku 2000 jsou zasílány zdarma do všech škol, které se zúčastnily pilotních nebo hlavních sběrů dat různých cyklů PISA, všechny publikace, které o projektu byly vydány. Jsou to jak publikace s výsledky českých žáků v mezinárodním kontextu, tak publikace s  úlohami, které byly použity v testech.
PaedDr.Ilona Jindrová


Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace - idatabaze.czVyšší odborné školy, VOŠ - idatabaze.cz


Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola
Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

email: info@glassschool.cz
web: www.glassschool.cz​

Původní web | Stravování