SKLENĚNÁ NOC

11.12.2013

Již 6. ročník Skleněné noci otevřených dveří se uskutečnil na Mikuláše, dne 06. 12. 2012 od 18.00 hodin v prostorách školní hutě Danuše. Tradičně Skleněnou noc zahájila naše paní ředitelka PaedDr. Ilona Jindrová s panem starostou Nového Boru Mgr. Jaromírem Dvořákem a paní místostarostkou Ing. Stanislavou Silnou. Vážíme si toho, že pozvání na tuto akci přijala i radní pro školství LK Alena Losová, Dipl.um. Obě dámy krátce pozdravily návštěvníky školní hutě a popřály škole hodně dalších úspěchů. Krásnou tradicí našich skleněných nocí se stala účast sociálních partnerů školy, totiž sklářů z místních firem, kteří na verštatu předvádějí své umění. Velmi si vážíme toho, že letos přijali naše pozvání např. bývalý kolega Petr Novotný z firmy AJETO, Bořek Šípek, skláři z Moseru Karlovy Vary a řada dalších, kteří se střídali s našimi mistry a studenty v předvádění živé práce sklářů. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory dílen, ateliérů novoborské střední školy a vyzkoušet si za dozoru studentů i pedagogů nejrůznější techniky. Celý večer se nesl v duchu blížících se Vánoc. Moderátorského úkolu se zhostil Tomáš Mařas. O bohatý program se postarali šikovní studenti naší školy. Divákům se představil Dívčí sbor „SKLENĚNKY“, který zazpíval známé vánoční hity, a nová českolipská hudební skupina LizArt se skvělou zpěvačkou Evou Losovou. Dále jste mohli shlédnout vystoupení sólové zpěvačky a studentky novoborského gymnázia Lucie Tomášové. Studentky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika si pro vás připravily předvánoční aerobic. Úsměv mohla přítomným vykouzlit improvizovaná show „PARTIČKA“. Velký ohlas sklidila ZUMBA v podání Otakara Hřebíka. Dech se publiku tajit při sklářské show.

Děkujeme všem návštěvníkům za hojnou účast a těšíme se za rok na viděnou!

Napsali o nás


Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace - idatabaze.czVyšší odborné školy, VOŠ - idatabaze.cz


Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola
Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

email: info@glassschool.cz
web: www.glassschool.cz​

Původní web | Stravování