ZAHRANIČNÍ STUDENTI

22.06.2018

Zahraniční studenti z Massachusetts College of Art and Design na VOŠS a SŠ Nový Bor
O stáže, výtvarné, sklářské kurzy a workshopy je na  novoborské sklářské škole ze stran cizinců velký zájem. V současné době nás navštívilo 13 studentů z Massachusetts College of Art and Design, konkrétně ze třídy zabývající se 3D uměním a sklem. Jednalo se o vysokoškolské studenty, které doprovázeli 2 profesoři.  Studenti navštívili celkem čtyři dílny a jednotlivé technologie si na vlastní kůži vyzkoušeli. Konkrétně byli na dílně hutního tvarování skla, rytí skla, malby na sklo a vitráží. Velkým přínosem pro naše studenty byla konzultace odborných témat a možnost procvičit si angličtinu s rodilými mluvčími.

Po absolvování kurzu obdržela ředitelka školy tuto zpětnou vazbu

Vážená paní ředitelko,
chtěla bych Vám svým jménem i jménem profesorů a studentů z Massachusetts College of Art and Design v Bostonu poděkovat za workshopy ve vaší škole.
Workshopy proběhly velmi profesionálně a ve velmi přátelské atmosféře, studenti byli nadšeni a někteří projevili zájem o studium na Vaší škole poté co absolvují, nebo o příští delší workshop.
Můj dík patří především panu Tillemu, p. Nešněrové, p. Žúboru, p. Karlovské a p. Šaverovi, kteří nás workshopy velmi zasvěceně provázeli.
Ještě jednou děkuji za Vaší vstřícnost a těším se na další spolupráci.

S pozdravem,
Katerina Kovacova, DiS.
Assistant to Managing Director
G1 PARTNERS s.r.o.
Vaclavske nam. 808/66
CZ-110 00 Praha 1

Pavel Tille
Manažer vnějších vztahů VOŠS a SŠ Nový Bor


Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace - idatabaze.czVyšší odborné školy, VOŠ - idatabaze.cz


Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola
Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

email: info@glassschool.cz
web: www.glassschool.cz​

Původní web | Stravování