ZÁJEZD DO LONDÝNA

13.05.2019

Zájezd do Londýna
V pondělí 15. 4. 2019 se vydalo 45 žáků Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy v Novém Boru na pětidenní zájezd do Londýna. Vyjeli jsme ve 13 hod. zájezdovým autobusem a čekala nás dlouhá cesta. V ranních hodinách jsme byli ve francouzském přístavu Calais, kde jsme se přeplavili trajektem do Velké Británie do přístavního města Dover.
V úterý po 8. hodině jsme dorazili do naší cílové stanice – do Londýna. Zde jsme se prošli Greenwichským parkem kolem Královské observatoře a překročili nultý poledník. Svezli jsme se lodí k Tower Bridge, kde jsme si prohlédli londýnský hrad The Tower. Zde jsme mohli obdivovat britské korunovační klenoty, kolekci brnění z královské sbírky a zbytky hradeb a opevnění z doby římské správy. Ačkoliv hrad není používán jako sídlo královské rodiny, zůstává královskou rezidencí a je střežen stálou stráží. Odpoledne jsme se vydali na procházku po finančním centru Londýna – oblast The City. Viděli jsme Monument – památník velkého požáru v Londýně (r. 1666). Navštívili jsme Katedrálu sv. Pavla, kde jsme měli možnost vystoupat po 530 schodech na vrchol kopule, odkud se nám naskytl nádherný výhled na Londýn. Katedrála sv. Pavla je místo, kde se konají různé národní ceremonie. Svůj pohřeb zde měli např. lord Nelson nebo Winston Churchill, svatbu pak např. princ Charles a princezna Diana. V 18 hodin jsme opustili hlavní město a přejeli jsme asi 70 km autobusem směrem na jih do města Brighton. Zde již čekali naše hostitelské rodiny. Ubytovaní jsme byli po dvojicích nebo po trojicích. V rodinách jsme strávili dvě noci. Při společných snídaních a večeřích jsme se mohli procvičit v anglické konverzaci. Ujistili jsme se také v tom, jak se bydlí v Anglii.
Ve středu jsme podnikli výlet po jižním pobřeží Anglie. Vyjeli jsme autobusem na nejvyšší bod útesů Beachy Head, odkud jsme vyrazili na 4 km dlouhou procházku podél moře po hraně křídových útesů, které spadají do moře z výšky až 170 metrů. Počasí na útesech bylo bohužel částečně mlhavé, tak jsme byli trochu ochuzeni o krásné výhledy na moře i na další křídové útvary na pobřeží.
Odpoledne jsme navštívili přímořské letovisko Brighton. Užili jsme si mořské akvárium Sea Life, zábavní molo a obdivovali jsme architekturu královského paláce Royal Pavilion, který je postaven v orientálním stylu.
Poslední den v Anglii jsme strávili v Londýně. Naše první zastávka byla v muzeu Victoria & Albert, kde nás nejvíce zaujaly sbírky věnované módě - a to především oblečení a šperkům. Architektonické sbírky byly ovšem také velmi zajímavé.  Velkým zážitkem pro nás byla jízda v londýnském metru, které je nejstarší na světě. Odpoledne jsme se procházeli místy, která se nejvíce zapsala do historie města. Prohlédli jsme si Westminsterské opatství – místo korunovací britských panovníků, korunovační křeslo Edwarda I. z 13. století. Opatství nyní slouží zároveň jako církevní svatyně a místo věčného odpočinku známých britských osobností, kterých je tu dohromady přes tři tisíce. Viděli jsme oficiální sídlo královny Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí, ale také St. James´s Park. Poslední zastávkou ve městě byla vyhlídková jízda na London Eye ( Londýnské oko), které je 135 m vysoké. Odtud jsme měli krásné výhledy nejen na komplex Parlamentu Spojeného království a Big Ben, ale i na ostatní historické a nově postavené budovy. S Londýnem jsme se rozloučili projížďkou lodí po Temži k našemu autobusu. Ve 20 hodin jsme odjeli do přístavu Dover, kde jsme se nalodili na noční trajekt a odpluli do Francie.
Do Nového Boru jsme se vrátili v pátek kolem 15. hodiny. Z autobusu jsme vystupovali sice unavení po náročném programu, ale zároveň plni nových dojmů a zážitků. Doufáme, že se zase brzy podíváme do Velké Británie, země, která nabízí neskutečné množství krás, dobrodružství a poznání.
Natálie Knytlová, Anna Štruplová – gymnázium 2. ročník


Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace - idatabaze.czVyšší odborné školy, VOŠ - idatabaze.cz


Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola
Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

email: info@glassschool.cz
web: www.glassschool.cz​

Původní web | Stravování